Szkolena

Kurs Metody Johansen IAS

10-13 października 2019 Warszawa

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie

        Ogólne omówienie znanych terapii słuchu

        Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu -  specyficzna stymulacja słuchu

Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego  i wyborze muzyki

        Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym

        Teoria /neuronalna plastyczność/

Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych

Lateralizacja

              -   Podstawy teoretyczne

Dzień II

Lateralizacja

               -   Ćwiczenia praktyczne

Podstawy teoretyczne

        Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego

        Studium przypadku- dziecko w wieku szkolnym

        Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego

Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

Dzień III

Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego

            -  Badanie audiometryczne

            - Test dychotyczny

Egzamin pisemnny

Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki

            - Związek między muzyką a mową

        Studium przypadku z audiogramem

Dzień IV

Praktyczne zastosowanie Johansen IAS     

Jak zaplanować program terapii, sprzęt i inna pomoc jaką Państwo możecie otrzymać.

Warunki rozpoczęcia pracy metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johannes IAS:
 
Koszty rozpoczęcia pracy :
 
1.kurs 2000 zł,
2. zakup audiometru (od 8.000zł do 13800zł),
3. opłata rejestracyjna 50zł
 
Zgłoszenia na kurs:
  • Prosimy przesłać mailem dokumenty zgłoszeniowe najpóźniej do 5 października  2019 ( formularz +cv+ scan) email: johansen-ias@home.pl
  • Po zakwalifikowaniu podamy numer konta, aby mogli Państwo dokonać pełnej wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w kursie na dwa tygodnie przed jego rozpczeciem wpłata podlega pełnemu zwrotowi, a rezygnacja po tym terminie powduje zatrzymanie opłaty adminitracyjej w wysokosci 300zł .