Dla rodziców

Proponujemy wypełnienie Kwestionariusza Wstępnego w celu sprawdzenia czy trudności Państwa dziecka mogą być związane z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych. Po otrzymaniu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii Johansena IAS

Kwestionariusz do pobrania


Kwestionariusz Wstępny
dla dzieci 

prosimy o zakreślenie odpowiedzi znakiem O
 
Imię i Nazwisko  dziecka:............................................        Data urodzenia:.......................................

 
Data:................................................

 

1.  Czy występowały częste   infekcje  ucha i/lub problemy ze słuchem?                 Tak      Nie

 

Komentarze:

 

2. Czy dziecko ma trudności ze słuchaniem przy znacznym  natężeniu                    Tak      Nie

odgłosów w  tle?

Komentarze:

 

3. Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak                       Tak       Nie

również z ich prawidłowym rozumieniem, prosi o powtórzenie informacji ?

Komentarze:

                                                                                       

4. Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z                               Tak      Nie

dużym wysiłkiem ( widać, że się zastanawia )?

Komentarze:

 

5.  Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?                  Tak     Nie

Komentarze:

 

6. Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi?                                   Tak     Nie

Komentarze:

 

7. Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie                             Tak    Nie

utrzymać rytmu podczas mówienia?

Komentarze:

 

8. Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób                                    Tak   Nie

wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga?

Komentarze:

 

9. Czy dziecko jest  lub było poddawane terapii mowy?                                                    Tak   Nie  

Komentarze:

 

10. Czy dziecko ma problemy w uczeniu się/ zachowaniu w  przedszkolu / szkole?    Tak     Nie

Komentarze:                                                                                                     
© Johansen IAS, © Hansen-Lauff & Sanne Deutschland 2008, © Rychetsky  Poland 2009